Velkajärjestelyn maksuohjelman normaali kesto lyhenisi kolmeen vuoteen

29.04.2010

Maksuohjelman kestoa yksityishenkilön velkajärjestelyssä esitetään lyhennettäväksi pääsäännön mukaan nykyisestä viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. Hallitus hyväksyi esityksen sisällön ja tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle 30. huhtikuuta.

Voimassa olevan lain mukaan maksuohjelma kestää normaalisti viisi vuotta, mutta ohjelman kestoa on voitu erityisperusteilla lyhentää. Niin sanottu nollaohjelma, joka vahvistetaan ilman maksukykyä olevalle velalliselle, on nykyisin aina viisi vuotta. Esityksen mukaan normaali maksuohjelman kesto olisi jatkossa kolme vuotta eikä sitä voisi lyhentää. Kuten nykyisinkin, nollaohjelma kestäisi viisi vuotta. Nollaohjelmaa voitaisiin lyhentää vain silloin, kun velalliselta puuttuu kokonaan ja pysyvästi maksukyky esimerkiksi sairauden tai iän vuoksi.

Nykyisen lain mukaan velkajärjestelyn voi saada myös velallinen, jota koskee jokin velkajärjestelyn esteistä, kuten kevytmielinen velkaantuminen. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa velkaantumisesta kulunut aika. Ehdotuksen mukaan esteestä huolimatta vahvistetun maksuohjelman tapauksessa velkajärjestelyn kesto säilyisi nykyisen mittaisena eli viitenä vuotena. Poikkeuksena tässäkin olisi velallisen pysyvä maksukyvyn puuttuminen.

Uudistus ei koskisi vanhoja maksuohjelmia, jotka on vahvistettu ennen lain voimaantuloa. Esityksen tavoitteena on nopeuttaa ylivelkaantuneiden henkilöiden palaamista yhteiskunnan aktiivisiksi toimijoiksi. Esitys on ensimmäinen osa laajempaa velkajärjestelylain uudistusta. Tavoitteena on, että velkajärjestelymenettely olisi velallisen ja velkojien kannalta mahdollisimman oikeudenmukainen, kannustava ja yksinkertainen.

Takaisin uutisiin