Asiamies

Asiamies on henkilö tai taho, jonka jokin toinen henkilö tai taho on valtuuttanut tekemään jotakin puolestaan tai edustamaan itseään esimerkiksi oikeusistuimessa tai viranomaiskäsittelyssä. Asiamies-sanaa käytetään myös joidenkin toimistojen, yhdistysten ja säätiöiden edustajista tai muiden toimihenkilöiden ja edustajien nimityksenä. Asiamies-nimitystä käytetään lisäksi usein henkilöistä, jotka palvelevat erikoistehtävissä jotakin hallitusta tai kansainvälistä kauppaa vieraissa valtioissa.

Yleisiä esimerkkejä eri alojen asiamiehistä ovat mm. oikeustoimessa päämiehen asiamies, kuluttaja-asiamies, hankinta-asiamies, yhteistoiminta-asiamies ja vaikkapa työttömyysturva-asiamies tai sosiaaliasiamies. Muita esimerkkejä ovat mm. asianajaja, huolitsija, kauppaedustaja, komissionsaaja ja komissaari. Oikeus- ja viranomaistoimien lisäksi myös vakuutusalalla käytetään laajalti termiä asiamies.

Asiamies perintätoimiston merkityksessä

iKassan perintätoimiston yhteydessä asiamiehellä tarkoitetaan velkojen toimeksiannon perusteella saatavienperintää hoitavaa henkilöä tai yhteisöä. iKassan asiamiehen toiminta on valtuutettu asiakkaan solmimalla toimeksiantosopimuksella. Asiamiehen toiminta edellyttääkin yleensä asiamiessopimusta, mutta asiamiehen toiminnan valtuutus voi perustua myös edustussopimukseen.

Asiamies-sanan synonyymeinä käytetään esimerkiksi termejä edustaja, asioitsija tai agentti. Murteissa ja hieman vanhemmassa kielenkäytössä asiamies viittaa myös asiakkaaseen. Suomessa asianajaja-sanaa itsestään saavat käyttää ainoastaan asiamiehet, jotka kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon.