Maksumuistutus

Maksumuistutus on ensimmäinen ilmoitus siitä, että lasku on erääntynyt ja se on maksamatta. Maksumuistutuksen voi lähettää velkoja itse tai velkojan asiamies, kuten perintätoimisto.

Maksumuistutuksesta määräytyvistä kuluista ja niiden maksuvelvollisuuden edellytyksistä on määritelty laissa. Kulujen lisäksi maksumuistutus on muidenkin laissa määriteltyjen edellytysten alainen. Velkoja tai velkojan asiamies eli perintätoimisto voi lähettää velalliselle maksumuistutuksen, kun velallinen on saanut laskun vähintään 14 päivää ennen velan erääntymistä. Laskun sijaan velallista voidaan muistuttaa saatavan erääntymisestä myös muulla erääntymisilmoituksella. Tosin, mikäli velallisen kanssa on erikseen sovittu, ettei erillistä laskua lähetetä, tämä ilmoitusvelvollisuus poistuu maksumuistutuksen lähettämisen edellytyksistä.

Maksumuistutuksen voi lähettää velalliselle aikaisintaan 14 päivää velan eräpäivästä. Lakisääteinen maksumuistutuksen perintäkulujen yläraja on 5 euroa.

Maksumuistutuksen saapuminen, kun velka on maksettu

On melko tavallista, että lasku maksetaan eräpäivän jälkeen ennen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen saamista, mutta siten, ettei suoritus ehdi kirjautua velkojan tai perintää hoitavan velkojan asiamiehen tilille. Maksumuistutus on toisin sanoen ehditty jo lähettää velalliselle.

Koska maksumuistutus on jo vaatinut velkojalta tai perintätoimistolta kuluja aiheuttaneita toimenpiteitä, velkojalla tai perintätoimistolla on oikeus periä maksumuistutuksessa ilmoitetut perintäkulut velalliselta.

Kirjeperinnän kuluja aiheuttavat perintätoimenpiteet tehdään pääsääntöisesti 1-2 päivää ennen perintäkirjeen (maksumuistutus, maksuvaatimus tai muu perintäkirje) postittamista. Kuluttajavirasto on linjannut, ettei kuluttajan tarvitse maksaa maksumuistutuksessa mainittuja perintäkuluja silloin, jos hän on maksanut laskunsa vähintään 4 päivää ennen perintäkirjeen päiväystä.