Luottotiedot

Luottotiedot tarkoittavat tietoja, jotka kertovat henkilön tai yrityksen maksukyvykkyydestä ja maksuhalukkuudesta. Luottotiedot kertovat henkilön tai yrityksen taloudellisesta asemasta kuvaamalla näiden kykyä vastata sitoumuksistaan ja maksuvelvoitteistaan. Luottotietorekisteristä tarkistetaan luottotiedot esimerkiksi luottoja myönnettäessä ja niitä valvottaessa. Luottotiedoilla viitataan tavallaan myös taloudellisen eli maksukyvyn luotettavuuden arvioimiseen.

Luottotiedot eivät koske ainoastaan yksityishenkilöitä. Myös yritysten luottotietoja tarkistetaan, ja esimerkiksi yrityksen asiakkaana voi olla hyvä tarkistaa, että yrityksen luottoluokitus on hyvä eikä yritystä uhkaa esimerkiksi konkurssi. Yritysten luottotietojen osalta käytetäänkin nimenomaan käsitettä luottoluokitus, ei luottotiedot. Yritysten luottoluokituksissa nk. AAA-luottoluokitus on paras mahdollinen. Yritysten lisäksi myös valtio ja kunnat kuuluvat luottoluokitusten piiriin.

Luottotietoja ylläpidetään luottotietorekisterissä

Luottotiedot rekisteröidään ja näitä rekistereitä ylläpidetään kolmannen osapuolen toimesta. Suomessa yksityishenkilöiden luottotietorekisterinä käytetään mm. Suomen Asiakastieto Oy:tä.

Yksityishenkilöillä on oikeus tarkistaa paitsi heitä itseään koskevat luottotiedot, myös kuntien, valtion ja yritysten luottoluokitukset. Esimerkiksi yrityksen luottoluokituksella voi olla merkitystä työnhakutilanteessa, jossa työntekijä voi tarkistaa tulevan työnantajansa maksukyvyn ja vakavaraisuuden.

Luottotiedot ja maksuhäiriömerkinnät

Yksityishenkilöillä maksuhäiriömerkinnät rekisteröidään henkilön luottotietoihin. Tämä aiheuttaa arkikielisesti luottotietojen menetyksen määräajaksi. Luottotiedoissa oleva häiriömerkintä voi merkittävästi vaikeuttaa työn, asunnon, vakuutuksen ja luoton saamista. Lisätietoja maksuhäiriömerkinnöistä ja luottotietojen menetyksestä saat iKassan sanaston Maksuhäiriö-sivulta.

Positiivinen vai negatiivinen luottotietorekisteri?

Suomen luottotietorekisteri on niin sanottu negatiivinen luottotietorekisteri. Se kertoo toisin sanoen ainoastaan sen, mikäli henkilöllä on luottotiedoissaan maksuhäiriömerkintä.

Suomalaisessakin julkisessa keskustelussa negatiivisen luottotietorekisterin vastapainoksi ehdotetaan aika ajoin positiivista luottotietorekisteriä. Positiivinen luottorekisteri on käytössä monessa maassa Euroopassa, Suomea lähimpänä myös Ruotsissa.

Positiivinen luottotietorekisteri on rekisteri, johon kerätään luottotietojen maksuhäiriömerkintöjen lisäksi tiedot henkilöiden lainojen määristä ja niiden käyttötarkoituksista. Positiivisen luottotietorekisterin kannattajien mielestä se antaisi negatiivista luottotietorekisteriä kokonaisvaltaisemman kuvan yksityishenkilöiden maksukyvystä ja maksuhalukkuudesta.

Luottotietotoiminnassa luottotietoja kerätään ja tallennetaan luottotietorekisteriin niiden edelleen luovuttamista varten. Luottotietorekisterin ylläpitäminen, sekä negatiivisena että positiivisena, on laissa määriteltyä toimintaa. Suomen laki määrittelee, mitä tietoja luottorekisteriin voidaan tallentaa luottotietoina. Laissa määritellään myös luottotietojen menetystä koskevasta ajanjaksosta.