Perintäkulut

Kuluttajaperinnän perintäkulut on tarkasti säännelty perintälaissa. Perintäkulujen maksuvelvollisuus syntyy kuluttajalle siinä vaiheessa, kun perintätoimenpiteisiin on ryhdytty. Tosin jo velkojan tai tämän asiamiehen, kuten perintätoimiston, lähettämä maksumuistutus on perintäkulujen alainen ilmoitus, vaikka se ei olekaan osa varsinaista vapaaehtoista tai oikeudellista perintää.

Lakiin perustuviin perintäkuluihin vaikuttavat saatavan suuruus sekä perinnän toimenpiteiden aiheuttama työmäärä ja suoritustapa. Maksumuistutuksesta peritään tavallisesti 5 €, kun taas maksuvaatimus tulee kuluttajalle jo huomattavasti kalliimmaksi. Myös perintäkulujen kokonaismäärä on säännelty, ja se vaihtelee velan pääoman mukaan. Suoraan ulosottokelpoisten saatavien (verot, kunnan terveyskeskusmaksut yms.) perintäkulut on määritelty erikseen ja ne ovat muita kuluttajavelkoja pienemmät.

Perintäkulut voivat ylittää enimmäismäärät

Laissa määriteltyjen perintäkulujen enimmäismäärät voidaan poikkeustapauksissa ylittää. Perintäkulujen enimmäismäärät voidaan perustellusti ylittää sellaisissa tapauksissa, joissa perintä on vaatinut tavallista suuremman työmäärän ja aiheuttanut siten ylimääräisiä perintäkuluja esimerkiksi perintätoimistolle.

Perintäkulujen enimmäismäärien ylittäminen edellyttää perintätoimistolta aina selkeät perustelut siitä, miksi ja millaisten perintätoimien nojalla perintäkulut ovat ylittäneet laissa määritellyt enimmäismääränsä. Lisäksi kuluttajille on tällaisissa tapauksissa ilmoitettava, että perintälaissa säädetyt perintäkulujen enimmäismäärät ylittyvät. Perintäkulujen enimmäismääriä ei voida ylittää suoraan ulosottokelpoisissa veloissa.