Maksuhäiriö

Maksun tai suorituksen laiminlyönti saattaa johtaa maksuhäiriömerkintään. Maksuhäiriömerkintä tallennetaan luottotietorekisteriin, ja sen seurauksena on niin kutsutusti luottotietojen menetys määräajaksi.

Minkä tahansa maksun laiminlyönti ei aiheuta maksuhäiriömerkintää luottotietorekisteriin. Maksun laiminlyönniltä edellytetään ensinnäkin tiettyä ajallista kestoa. Kuka tahansa ei voi ilmoittaa maksuhäiriötä luottotietorekisterin ylläpitäjälle, vaan maksuhäiriömerkintä edellyttää luottotietolaissa määriteltyjen ehtojen ja toimenpiteiden täyttymistä. Esimerkiksi velkojan ilmoittama maksuhäiriömerkintä edellyttää maksun suorittamisen viivästymistä yli 60 päivällä sekä yleensä vähintään yhtä maksumuistutuskirjettä.

Maksuhäiriömerkinnän synty

Maksuhäiriömerkintää ei koskaan saa ilman, että siitä ilmoitetaan asianosaiselle. Luottotietorekisterinpitäjä lähettää velallisella ensirekisteröinti-ilmoituksen ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä, jota on siis edeltänyt velkojan maksumuistutuskirje, jossa myös tiedotetaan maksuhäiriömerkinnän mahdollisuudesta, mikäli velka jätetään maksamatta tai velkojaan ei oteta yhteyttä maksusuunnitelman sopimiseksi.

Haastehakemus on yleisin yksityishenkilön maksuhäiriömerkintään johtava toimenpide. Velallisen käräjäoikeus voi antaa riidattomasta perinnästä haastehakemuksen nojalla yksipuolisen tuomion, jonka perusteella velan perintä siirtyy ulosottoon. Maksuhäiriömerkintä syntyy tällöin tuomioistuimen antaman maksutuomion nojalla tai siinä tapauksessa, että velallinen todetaan varattomaksi ulosottoviranomaisen toimesta.

On tiettyjä maksuja, joiden laiminlyönti johtaa maksuhäiriömerkintään ilman oikeudellista prosessia. Tällaisia ovat esimerkiksi kulutusluottojen ja luottokorttien maksut sekä esimerkiksi verot.