Haastehakemus

Haastehakemus liittyy riita-asioiden oikeudelliseen ratkaisemiseen. Oikeusteitse riita-asialle haetaan puolueetonta, ulkopuolisen tahon tekemää päätöstä tai tuomiota. Riita-asia voi olla yksityisten ihmisten tai yritysten välinen. Yleisiä haastehakemuksen aiheita ovat vahingonkorvaus tai kaupan tai sopimuksen purkaminen. Perintätoimiston sanastossa riita-asia on aina erääntynyt, suorittamaton lasku eli kyse on saatavienperinnästä.

Haastehakemus panee riita-asian vireille

Haastehakemus on kirjallinen, allekirjoitettu asiakirja, jonka kantaja toimittaa velallisen kotipaikan käräjäoikeuteen. Kantajana saatavienperinnässä toimii perintätoimisto asiakkaansa valtuuttamana asiamiehenä. Riita-asia on pantu vireille, kun haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan.

Koska haastehakemus on virallinen asiakirja, sillä on tietyt asiakirjan muotoa koskevat edellytykset. Perustietojen, kuten tuomioistuimen ja asianosaisten nimien yms. tietojen lisäksi haastehakemuksessa kerrotaan, mitä kantaja vaatii. Myös perustelut vaatimuksille on esitettävä haastehakemuksessa.

 

Haastehakemuksen eli kanteen hyväksyminen perintätoimessa johtaa velkojen ulosottoon

Mikäli velallisen kotipaikan käräjäoikeus hyväksyy kanteen eli haastehakemuksen, se antaa lausuma-ajan umpeuduttua riita-asiasta yksipuolisen tuomion. Tuomio toimitetaan ulosottoviranomaiselle, ja sen perusteella saatavien perintä voidaan ulosmitata velalliselta.

Lausuma-aika on yleensä kaksi viikkoa siitä, kun käräjäoikeus on lähettänyt haastehakemuksen tiedoksi velalliselle eli vastaajalle. Sopimalla maksusuunnitelmasta tai maksamalla velan lausuma-ajan kuluessa pois haastehakemus voidaan perua. Velallinen voi näillä toimenpiteillä myös välttää sen, että hänen luottotietoihinsa tulee maksuhäiriömerkintä.'