Maksusopimus

Maksusopimus tarkoittaa sopimusta velan maksamisesta erissä viivästyskorkoineen ja kuluineen. Perintätoimiston tai muun velkojan kanssa kannattaa tehdä maksusopimus eli sopia velan takaisinmaksun eräpäivistä ja maksueristä. Maksusopimus on vapaaehtoinen ja kuluttajan kannalta paras mahdollinen velkajärjestely silloin, kun ei pysty maksamaan velkojansa saatavia. Se ehkäisee maksuhäiriömerkinnöiltä luottotietorekistereissä sekä perinnän siirtymisestä oikeudellisen perinnän toimenpiteisiin.

Tee maksusopimus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

Maksusopimus on hyvä tehdä mahdollisimman nopeasti silloin, jos ei pysty suoriutumaan laskustaan tai velastaan. Mitä pidemmän aikaa lasku on maksamatta, sitä suuremmat viivästyskorot ja muut käsittelykulut sille kertyvät. Maksusopimuksen voi tehdä vapaaehtoisen perinnän kaikissa vaiheissa. Se on laskuttajalle tai velkojalle hyvä signaali siitä, että maksamaton saatava on hoidossa.

Mikäli velka on jo siirtynyt ulosottoon, myös ulosottoviranomaisen kanssa voi solmia maksusopimuksen (ks. ulosotto). Maksusopimuksen voi siis solmia myös siinä vaiheessa, kun velan perintä on siirtynyt oikeudelliseen perintään.

Maksusopimus ei vaikuta ulosottoperusteen vanhentumiseen

Vapaaehtoinen maksusopimus palvelee aina ja perinnän jokaisessa vaiheessa sekä velallista että velkojaa. Jos maksusopimuksen tekee esimerkiksi ulosottoviranomaisen kanssa, se ei tarkoita sitä, että ulosottoperuste muuttuisi tai vanhenisi. Maksusopimuksen solmiminen ei siis tarkoita sitä, että vanha velka olisi muuttunut uudeksi saatavaksi.

Maksusopimusta tarkoittavat myös käsitteet ”maksusuunnitelma”, ”velkajärjestely” ja ”velkasovinto”.