Tratta

Tratta koskee liikesaatavien eli yritysten velkojilleen suorittamattomien saatavien perintää. Liikesaatavien perinnässä tratalla tarkoitetaan yksityisoikeudellista trattaa, jolla yritystä uhataan maksuhäiriömerkinnällä sen luottotietoihin ja sitä kautta luottoluokitukseen. Yksityishenkilön velkoja ei koskaan peritä trattaperinnällä.

Asete eli tratta on maksukehotus, jonka voima perustuu sen julkisuusuhkaisuuteen. Trattaperintää hoitavat yleensä perintätoimistot, eivät velkojat itse. Tratan julkisuusuhka syntyy siitä, että tratta protestoidaan eli julkistetaan, jos yritys ei suorita velkojaan viivästyskorkoineen määräajassa.

Yksityisoikeudellinen tratta

Tratta eli asete on nykyisin yksityisoikeudellinen tratta. Viranomaisilla ei siis ole tekemistä tratan protestoinnin kanssa, vaan julkistamisen hoitaa Suomen Asiakastieto Oy. Samalla, kun perintätoimisto toimittaa tratan velalliselle, luottotietorekisteriin ilmoitetaan tieto tratasta, mikä aiheuttaa yrityksen luottotietoihin maksuviivetiedon. Maksuviitetieto ei ole maksuhäiriömerkintä, mutta sillä voi olla merkitystä yrityksen luotettavuuteen ja luotonsaantikykyyn.

Mikäli trattaperintä ei tuota toivottua tulosta eli yritys ei suorita velkojansa saatavia määräaikaan (10 päivää) mennessä, tratta protestoidaan. Mikäli tratta protestoidaan eli julkaistaan hiljaisena, tieto jää luottotietorekisterin tietokantaan. Julkisena protestoitu tratta johtaa asian julkaisemiseen talousalan lehdissä.

Yritysvelallinen voi riitauttaa tratan protestoimisen. Riitaiseksi osoitetun saatavan perintä johtaa laajaan haastehakemukseen ja sen kautta käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Trattaperintä on tutkimusten mukaan tehokas perintäkeino liikesaatavien kotouttamisessa.