Liikesaatavien perintä

Liikesaatavien perintä

Yrityksen velkaa peritään vapaaehtoisen perinnän osalta samoin kuin yksityishenkilöiden saatavia. Yrityksille ei kuitenkaan toimiteta haastehakemusta. Yritysperinnässä hoitamattoman toisen maksuvaatimuksen uhkana on tratta.

Tratta ei ole oikeudellista perintää, eikä se siten johda ulosottoon. Yrityksen saatavien laiminlyönti tehdään tratan avulla julkiseksi ja se aiheuttaa merkinnän yrityksen luottotietoihin. Luottotietojen moitteettomuus on ehdoton edellytys yrityksesi luotonsaannille.

Tratan protestointia hoitaa Suomen Asiakastieto Oy. Trattaperinnässä maksun laiminlyönti johtaa velkojen protestointiin eli niiden julkistamiseen kymmenen päivän kuluessa. On tärkeää hoitaa maksu heti. Kun saatavat maksetaan määräajan kuluessa, protestointi tapahtuu hiljaisena. Riitautettu tratta johtaa laajan haastehakemuksen puintiin käräjäoikeudessa.