Maksuhäiriöt ja luottotietojen menetys

Maksuhäiriöt ja luottotietojen menetys

Olen saanut perintätoimistolta maksukehotuksen, tuleeko minulle merkintä luottotietoihini?

Ei tule. Luottotietomerkintä voidaan rekisteröidä vasta, kun perintä on siirtynyt käräjäoikeuteen ja ulosottoon.

Edellä mainitusta on yksi poikkeus ja se koskee kulutusluottoja. Kulutusluottoja ovat esimerkiksi luottokorttiin liittyvät velat ja auton osamaksusopimus. Mikäli kulutusluoton maksuerä on yli 60 päivää myöhässä, luoton myöntäjä voi ilmoittaa maksuhäiriön rekisteröitäväksi luottotietorekisteriin.

Milloin luottohäiriömerkintä tulee?

Pelkästään maksun myöhästyminen ei aiheuta merkintää. Maksuhäiriö voidaan merkitä luottotietorekisteriin, jos viranomainen tai kulutusluottoja myöntävä yritys on todennut maksun laiminlyönnin. Luottotietorekisteriin talletettavia viranomaisten toteamia maksun laiminlyöntejä ovat mm. käräjäoikeuden antamat riidattomat velkomistuomiot ja yksipuoliset tuomiot, ulosottoviranomaisen toteamat varattomuus- tai tuntemattomuusesteet sekä tiedot konkursseista ja velkajärjestelyistä.

Luotonantaja voi ilmoittaa osamaksukaupassa tai luottokortin käytössä todetun maksun viivästymisen suoraan luottotietorekisteriin edellyttäen, että

  • maksu on viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä,
  • maksukehotus on lähetetty vähintään 21 päivää ennen maksuhäiriön rekisteröintiä, ja
  • maksukehotuksessa on mainittu luottotietomerkinnän mahdollisuudesta, jos maksua ei suoriteta.

Voinko välttää maksuhäiriömerkinnän syntymisen, vaikka olen saanut haasteen?

Kyllä voit. Käräjäoikeuden toimitettua haasteen tiedoksesi alkaa kulua 14 vrk vastineaika, jonka kuluessa voi vielä maksaa saatavan kertasuorituksena haastehakemuksen mukaisella summalla. Suorituksen jälkeen pitää toimittaa meille maksukuitti sekä varmistaa sen perille saapuminen, jolloin peruutamme haasteelle asti edenneen asian käräjäoikeudelta. Näin vältetään asian vieminen ulosottoon ja maksuhäiriömerkinnän syntyminen. Haasteen saatuasi ota siis mahdollisimman nopeasti yhteyttä meihin, niin sovitaan maksamisesta. Saatavalle voidaan tehdä myös ulosoton estävä maksusuunnitelma, jolloin asiassa tulee tuomio ja sinulle syntyy maksuhäiriömerkintä mutta saatavaa ei siirretä ulosmitattavaksi.

Milloin perintätoimisto ilmoittaa maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin?

Perintäyhtiöt eivät ilmoita kuluttajia koskevia luottotietomerkintöjä luottotietorekistereihin. Luottotietoyhtiöt hankkivat yksityishenkilöitä koskevia luottotietoja muuta kautta.

Menetänkö luottokorttini, jos minulle tulee maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkintä ei yleensä vaikuta aiemmin sovittuihin ja voimassa oleviin sopimuksiin. Sillä on kyllä vaikutusta silloin, mikäli haet uutta luottoa.

Voiko alaikäinen saada maksuhäiriömerkinnän?

15–18-vuotiaan henkilön luottotietoihin voidaan merkitä ulosoton toteama varattomuus eli varattomuusmerkintä. Muita merkintöjä alaikäisille ei saa rekisteröidä.

Mitä seurauksia maksuhäiriömerkinnästä voi olla?

Monet yritykset käyttävät luottotietoja myynnin yhteydessä asiakkaan ”luotettavuuden” arvioinnissa. Riippuen yrityksen määrittämästä luotonantopolitiikasta merkintä voi estää asiakassuhteen syntymisen.

Luottokortin tai lainan saaminen yleensä estyy, jos asiakkaalla on maksuhäiriömerkintä. Myös vuokra-asunnon saaminen voi olla vaikeaa. Lisäksi matkapuhelinoperaattorit suhtautuvat pidättyvästi asiakkaisiin, joilla on maksuhäiriöitä. Asiakkaalta voidaan vaatia esimerkiksi ennakkomaksua sopimuksen syntymisen vakuudeksi.

Maksuhäiriömerkinnällä voi olla vaikutusta jopa työnsaantiin, mikäli henkilö on hakeutumassa erityistä luotettavuutta edellyttäviin työtehtäviin.

Poistuuko maksuhäiriömerkintä, jos maksan velan?

Luottotietojen tallennusajat riippuvat merkinnän luonteesta. Kuluttajia koskevat merkinnät säilyvät rekisterissä 2 – 4 vuotta. Merkintä säilyy rekisterissä koko tallennusajan.

Poikkeuksena on varattomuutta ja velkomistuomiota koskeva tiedon säilytysaika, joka on 3 vuotta. Mikäli merkinnän aiheuttanut velka on maksettu ja maksusta on toimitettu tieto luottorekisterinpitäjälle, normaali tiedon säilytysaika lyhenee 2 vuoteen.

Edellä mainittua sääntöä sovelletaan, kun henkilöllä on ainoastaan yksi merkintä tai kyse on viimeisimmästä merkinnästä.