Toimi näin, jos maksusi on myöhässä

Toimi näin, jos maksusi on myöhässä

Minulla on erääntyneitä laskuja, mutta en ole saanut muistutuskirjettä. Kannattaako asialle tehdä jotakin?

Kannattaa ja pitää. Vältyt kaikilta perinnän kuluilta maksamalla laskusi välittömästi. Jos et voi hoitaa laskuasi heti, ota yhteyttä yritykseen, jolta olet saanut laskun ja pyri sopimaan uudesta eräpäivästä tai maksusopimuksesta. Aina on parempi toimia kuin jäädä odottelemaan, mitä tapahtuu!

Mitä jos maksan maksusuunnitelman erän myöhässä tai maksu jää kokonaan maksamatta?

Jos et maksa saatavaa ilman, että olet sopinut asiasta, maksusuunnitelma purkautuu välittömästi ja perintä jatkuu heti. Jos maksat myöhässä, mutta ennen kuin olemme purkaneet sopimuksen, maksusopimus jatkuu maksusuunnitelmassa sovitulla tavalla. Sinun on kuitenkin maksettava myöhästymisestä kertyneet korot.

Muista ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jos matkaan tulee mutkia. Me pyrimme auttamaan sinua niin, että sopimus pysyy voimassa, mutta se edellyttää aina yhteydenottoasi.

Saamassani laskussa on virhe.

Jos saamasi lasku on mielestäsi virheellinen summan tai jonkin muun asian osalta, sinun tulee ottaa heti yhteyttä asiakaspalveluumme. Mitä pitempi aika kuluu ennen yhteydenottoasi, sitä pidemmälle perintä etenee ja sitä vaikeammaksi epäselvyyksien selvittäminen tulee.

Yhteydenottosi jälkeen me otamme yhteyttä alkuperäiseen laskuttajaan ja selvitämme asian. Samalla keskeytämme perinnän siksi aikaa, että asia saadaan selvitettyä. Tämän jälkeen asia korjataan sellaiseksi kuin sen olisi alun perin pitänyt olla.

Mitä eroa on maksumuistutuksella ja maksuvaatimuksella?

Maksumuistutus on ensimmäinen ilmoitus siitä, että lasku on erääntynyt ja maksamatta. Maksumuistutuksen voi lähettää velkoja itse tai velkojan asiamies, kuten perintätoimisto. Maksuvaatimus tarkoittaa sitä, että varsinainen perintä on alkanut. Maksuvaatimus on määrämuotoinen ja se on oikeudellisen perinnän aloittamisen edellytys. Maksuvaatimuksen jälkeen saatavalle voidaan tehdä vielä maksusuunnitelma, jossa saatava jaetaan kuukausittaisiin lyhennyseriin. Sopimalla maksusuunnitelman vältät asioiden etenemisen haasteelle asti. Lisäksi vältyt oikeudenkäyntikuluilta ja maksuhäiriömerkinnältä.

Myös perintäkuluissa on eroja. Yhdestä maksumuistutuksesta voi vaatia enintään 5 €, kun taas maksuvaatimuksesta voi vaatia enimmillään 50 €.

Sain perintäkirjeen, vaikka en ole saanut laskuakaan!

Voi olla, että posti on hukkunut matkalla tai laskuttajallasi ei ole ollut ajantasaista tietoa osoitteestasi. Jos olet muuttanut, tarkista, että olet tehnyt muuttoilmoitukset ja ilmoita muuttunut osoitteesi myös laskuttajallesi. Laskuttajallasi ei ole velvollisuutta osoitetietojesi selvittämiseen, vaan vastuu on sinun.

Jos olet saanut perintäkirjeen, vaikka et ole saanut alkuperäistä laskua, ota yhteyttä meihin heti, niin selvitämme asian. Jos laskut ovat menneet vanhaan osoitteeseesi, sinun on korvattava perinnästä aiheutuneet kulut ja maksettava viivästyksen aiheuttama viivästyskorko.

Jos muutan ulkomaille, miten käy veloilleni?

Ei mitenkään, eivätkä ongelmat katoa! Pyrimme seuraamaan, mihin ihmiset muuttavat, ja lähetämme perintäkirjeet myös ulkomaille. Niin ikään oikeuden päätösten täytäntöönpanoa voidaan pyytää ulkomailta. Voimme myös lähettää saatavan yhteistyötoimistollemme siihen maahan, johon velallinen on muuttanut.

Kuinka kauan maksamattomia laskuja voi periä?

Periaatteessa aina niin kauan, että velka tulee maksetuksi. Jos velalle on haettu käräjäoikeuden päätös, vanhenee päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 15 vuoden kuluttua sen antamisesta. Mikäli saaminen perustuu rikokseen, kuten vahingonkorvaus rikostapauksessa, vanhenee päätös 20 vuoden kuluttua sen antamisesta.

Näitä määräaikoja voidaan pidentää 10 vuodella käräjäoikeuden päätöksellä, mikäli velallinen on toiminnallaan hankaloittanut velan perintää.

Jos velkoja ei muistuta velallista laskusta esim. perintäkirjeellä, vanhenee saatava kolmen vuoden kuluessa laskun eräpäivästä.

Voivatko perilliseni joutua maksamaan velkani?

Perilliset vastaavat perittävän veloista vain perittävällä omaisuudella, joka on merkitty perukirjaan. Perukirjaanhan merkitään sekä vainajan velat että varat, ja velat suoritetaan näistä kirjatuista varoista.

Perillinen voi joutua vastaamaan vainajan veloista, jos perunkirjoituksen suorittaminen laiminlyödään tai siinä annetaan vääriä tietoja tai tietoja salataan.

Mistä perimistoimisto saa tietoni?

Perimistoimistot saavat velallisia koskevia tietoja laskuttajilta eli velkojilta. Perinnän aikana hankimme tietoja Väestörekisterikeskuksen tietokannasta ja Suomen Asiakastieto Oy:ltä. Tämän lisäksi saamme tietoja eri viranomaisilta, kuten ulosotosta.