Oikeudellisen perinnän vaiheet

Oikeudellisen perinnän vaiheet

Oikeudellinen perintä on osa tehokasta perintäprosessia. Sen tavoite on sama kuin muidenkin perintätoimien: mahdollisimman nopea saatavien tuloutus asiakkaallemme. Oikeudelliseen perintään lähdetään yhteisymmärryksessä asiakkaidemme kanssa. Siihenkin liittyvistä yksityiskohdista sovitaan yhteistyön alussa.

Liikesaatavien osalta oikeudellisen perinnän käyttö on harvinaista.