Puhelinperintä nopeuttaa perintäprosessia

Puhelinperintä nopeuttaa perintäprosessia

Puhelinperintä on tärkeä osa tuloksellista ja asiakasystävällistä perintää. Sen avulla

  • tavoitetaan velalliset tehokkaasti ja varmasti,
  • nopeutetaan perintäprosessia,
  • pyritään varmistamaan velkojen saatavuus jo vapaaehtoisen perinnän kuluessa,
  • kartoitetaan velallisen tilanne ja autetaan velallista hoitamaan asiansa ja
  • informoidaan velallista myös asian hoitamattomuuden seuraamuksista.