Ulosotto oikeudellisena perintätoimena

Ulosotto oikeudellisena perintätoimena

Ulosotto perinnän täytäntöönpanona

Ulosottoa voi pitää saatavan perinnän äärimmäisenä keinona. Se on oikeudellisen perinnän toinen vaihe, jossa pannaan täytäntöön oikeuden antama tuomio. Ulosoton aikana velallisen taloudellinen tilanne selvitetään. Ulosotto kohdistuu aina ensisijaisesti helposti ulosmitattavaan omaisuuteen.