Haaste osana oikeudellista perintää

Haaste osana oikeudellista perintää

Haastehakemuksella selvitetään velallisen maksukyky

Haastehakemus laaditaan silloin, kun velallinen laiminlyö maksuhuomautuksensa ja on yhteistyöhaluton. Ennen haastehakemuksen laatimista velallisen luottotiedot ja maksukyky tarkistetaan käytössämme olevista rekistereistä. Haastehakemuksella velalliselle haetaan käräjäoikeuden tuomiota, jonka perusteella saatavat on mahdollista tarvittaessa jopa ulosmitata.